XARXALLIBRES 2018 - 2019
 
 
RESOLUCIÓ 4 DE JUNY 2018. DOTACIÓ ECONÓMICA PER A REPOSICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR
 
INSTRUCCIONS PER A LES FAMÍLIES
 
PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 
DE TERCER A SISÉ DE PRIMÀRIA