MATRICULACIÓ PER AL CURS 2017 - 2018

 
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:

DEL 22  AL 29 DE MAIG DE 2017

 
 
HORARI DE SECRETARIA PER ATENDRE LES SOL·LICITUDS:

DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 9:00 A 9:45  I  DE 13:15 A 14:00

 
DOCUMENTS NORMATIVA:
 
1. CALENDARI  D'ADMISSIÓ
 
2. INFORMACIÓ GENERAL MATRÍCULA
 
3. ORDE 7/2016 DE 19 D'ABRIL DE 2017 SOBRE PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ
 
4. RESOLUCIÓ 29 DE MARÇ DE 2017 (CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ)